Liczba odwiedzin: 21430
Menu

 » Strona główna

 » O sobie

 » O regionie

 » Publikacje

 » Galeria

 » Kontakt

 » Księga gości 

 moją codzienna pracą , wiedzą i kompetencją
 potwierdzam mój szacunek dla drugiego człowieka
  i dla  rzetelnego i rozważnego rozwiązywania problemów rzeczywistości społecznej
bez rozgłosu i  z dala od ulicznych manifestacji

Małgorzata Kiereś

 
Małgorzata Kiereś

zd. Michałek (ur.1956), góralka z Istebnej, etnograf, przewodnik beskidzki, absolwentka Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, badaczka historii i kultury górali beskidzkich oraz kultury Śląska Cieszyńskiego, animatorka życia  kulturalnego beskidzkich wsi; 

Od 1980 r etnograf Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, a od 1997 roku jego kierownik.

Wykładowca kursów beskidzkich przewodników PTTK oraz członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej PTTK, kursów z zakresu edukacji regionalnej dla nauczycieli byłego województwa bielskiego;

Prelegentka licznych konferencji naukowych, inicjatorka lokalnych konkursów regionalnych;

Komisarz wielu etnograficznych wystaw m.in. Mikołaje, Od Mikołaja do Trzech Króli w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, U zieliniorki, Wiślańscy muzykanci, U kowola, Mandory, Anioły, Bohater ulubionej Bajki,

Organizatorka kilku sesji popularnonaukowych, współorganizatorka pierwszego w Polsce cyklu prac nad udokumentowaniem „Czadeckiej ojcowizny” tj. kultury górali Czadeckich, współorganizatorka koncertów w Filharmonii Narodowej w Warszawie z cyklu Pieśni Ziemi Ojczystej, Karpacka Epopeja, Od źródeł Wisły;

Współpracuje z prasą, radiem i telewizją w zakresie popularyzacji najpiękniejszych wartości kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego, konsultant ok. 35 reportaży filmowych o beskidzkiej kulturze ludowej, w tym konsultant filmu Tańce i Pieśni Beskidu Śląskiego;

Członek Jury wielu festiwali folklorystycznych m.in. Festiwalu Górali Polskich w Żywcu, Godów Żywieckich, Międzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanym, Przeglądów Zespołów Dziecięcych czy Przeglądów Zespołów Wiejskich, od 8 lat konferansjer uroczystości wręczania Nagród Lauru Srebrnej Cieszynianki, konferansjer Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych  w Wiśle;

Autorka artykułów popularyzujących i dokumentujących kulturę śląskiej ziemi m.in.: Etnograf wobec lokalnej kultury, Uwagi o zmianach kulturowych Beskidu Śląskiego, 200 lat parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Istebnej, Zależności między komunikacją a funkcją oraz formą wybranych  obrzędów dorocznych, Osobliwości etniczne Wisły, Od Mikołaja do Trzech króli, Osobliwości beskidzkiego kolędowania, Ekumeniczne refleksje etnografa,  Zapisniki Józefa Motyki, z Jaworzynki, Grzegorze , Morzanny, Nastały Gody Gody Narodzenia, Gminne zyski i utraty- o XIX w  księdze rachunków Gminy Istebna, oraz indywidualnych publikacji jak: o. L. Tempes - Pierwszy Misjonarz Beskidu Śląskiego, Strój górali wiślańskich, Strój górali śląskich;

Laureatka prestiżowych nagród m.in.: Nagroda im. J. Ligonia, vice –Ślązaczka 1998, Hanysy 1998, Animator Roku 1999, Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie upowszechniania Kultury 2003;

Należy do Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego;

Współpracuje z prof. Lou Taylor z Uniwersytetu w Briton w Anglii oraz prof. Merlin Brown z Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA w zakresie dokumentowania i popularyzacji kultury ludowej Beskidu Śląskiego;
 

 
 
projekt i wykonanie: netus.pl